Behandeling en begeleiding op afspraak.

Praktijkadres:
Goede Verwachting, praktijk voor Integrale Geneeskunde
Meerstraat 14
5509 RA Veldhoven
Telefoon: 040 20 25 767
Email: goedeverwachting.info@gmail.comKlachtenprocedure
Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of 06 148 05 117 (werkdagen 9-12 uur). Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht.

Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is
bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.
De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres:

SGCIG Voorburggracht 403
1724 NZ Oudkarspel
Telefoon: 06 271 17 316
E-mail: info@sgcig.nl

AVIG betalingsvoorwaarden
AVIG klachtenprocedure

Goedeverwachting K.v.K.24485219 - BTW-id: NL001782485B53